Plogoneg

Mae Plogonnec yn bentref gwledig 54 cilomedr sgwr sydd 2806 o drigolion (yn l cyfrifiad 1999). Mae wedii lleoli ir de o ranbarth y Finistre yng ngorllewin Llydaw rhwng Quimper (8 milltir) a Douarnenez (6 milltir). Yr enw Llydewig ar y pentref yw Plogoneg, syn golygu plwyf (ploe) Sant Coneg (neu Saint-Egonnec).

Mae tair rhan ir pentref: y canol, y Crozou ar y ffordd i Quimper, a Saint-Albin ar y ffordd i Quemeneven.

rue_de_Douarnenez.JPG (31525 bytes)

Le_Croezou.jpg (41864 bytes)

St albin.jpg (34318 bytes)

Canol 

"Crozou"

"St-Albin"

Mae llawer o bobl yn gweithio yn y trefi cyfagos er bod well ganddynt fyw yng nghefn gwlad ym Mhlogonnec. Fodd bynnag, nid yw Plogonnec yn dref noswylio yn unig. Mae ynddi yr holl bethau sydd eu hangen ar gyfer bywyd bob dydd. Maer siopau ar gwasanaethau amrywiol yn caniatu i lawer o bobl weithio yno ac mae yna dair ysgol gynradd sydd, gydai gilydd, yn derbyn 300 o ddisgyblion or dref ar ardal.

Y gwasanaethau :

Fel ym mhob tref, y mairie (math o gyngor cymuned) yw cynrychiolwyr lleol y Llywodraeth. Maent yn gyfrifol am gynllunio trefol, statws dinesig a ffyrdd. Caiff cynghorwyr y dref eu hethol gan y boblogaeth am 6 blynedd ac maent yn gyfrifol am addysg, gwasanaethau cymdeithasol, twristiaeth, chwaraeon, trafnidiaeth gyhoeddus, diwylliant ayb. Dymar mairie sydd hefyd yn gyfrifol am bethau fel dŵr, goleuadau stryd ac ymddangosiad y pentref.

 Mairie.jpg (49772 bytes)  Y "Mairie"

Mae gan Blogonnec ganolfan hamdden, neuaddau, llyfrgell syn cynnig mynediad ir Rhyngrwyd, caeau chwarae ayb. Mae yna wasanaeth bws rhwng Plogonnec a Quimper, sydd o gymorth mawr ir bobl sydd heb gludiant (yn enwedig y bobl ifanc) am ei fod yn eu galluogi i fod yn fwy annibynnol.

 

biblio2.JPG (48298 bytes)

foyer_communal.JPG (33806 bytes)

halle de sport2.JPG (181751 bytes)

Llyfrgell

Neuadd

Canolfan hamdden

Mae meddygfa, deintyddfa, ffisiotherapydd, nyrsys, fferyllfa a nifer o wasanaethau eraill fel cyfreithwyr, banciau a milfeddygon ayb ar gael yn y pentref.

Masnach :

Nid oes angen mynd i siopa yn y trefi cyfagos bob amser gan fod masnachwyr a chrefftwyr Plogonnec yn darparur nwyddau sydd eu hangen ar gyfer bywyd bob dydd a mwy. Mae archfarchnad, siop fara, siop gig, gwesty a bwyty, caffi grempog, siop trin gwallt, tafarndai, siop ddillad, garejys, siop amaethyddol gydweithredol, canolfan marchogaeth, siop drydan ayb ym Mhlogonnec ers blynyddoedd.

Ysgolion : (2003-2004)

Mae tair ysgol gynradd ym Mhlogonnec: dwy ysgol wladol ac un ysgol breifat. 

Mae un ysgol wladol, Paul Gauguin, yng nghanol y pentref ac mae ganddi 150 o ddisgyblion. Maer ysgol wladol arall yn Saint-Albin ac mae ganddi 36 o ddisgyblion. Dymar ysgol hynaf yn y pentref. Enwr ysgol breifat yw Saint-Egonnec. Maer ysgol hon hefyd yng nghanol Plogonnec ac mae ganddi 100 o ddisgyblion. Maer tair ysgol ar agor 4 diwrnod yr wythnos (nid ywr ysgolion ar agor ar ddydd Mercher).

ecole_Paul_Gauguin.JPG (36199 bytes)

ecole_St_Albin.JPG (36608 bytes)

ecole_St_Egonnec.JPG (37897 bytes)

Ysgol Paul Gauguin

Ysgol yn St-Albin

Ysgol St-Egonnec

Mae Plogonnec yn le syn elwa ar harddwch a thawelwch cefn gwlad, ac mae wedii lleoli tua 7 milltir o lan y mr Bae Douarnenez. Maer nodweddion hyn yn denu llawer o dwristiaid a chnt gyfle i aros yn y gwestai, y lletyau gwely a brecwast ar mannau gorffwys yn y pentref. Yn ogystal, mae stad newydd o dai yn cael ei hadeiladu yn agos at ganol y dref ar ffordd Saint-Albin a fydd yn gyfle i bobl newydd, hen neu ifanc, ymgartrefi yn y dref ai wneud yn fwy deinamig.

vue_sur_plogo2.jpg (29521 bytes) vue baie Dz.jpg (27557 bytes)
Canol o Plogoneg

La baie de Douarnenez 

 

                                      Cymraeg                      Brezhoneg                     English                       Franais