Taith 

chwaraewrau pll-droed Llangrannog

 e Plogoneg

26 - 30 mis Mai 2005 

 

Roedd y tywydd yn braf pan gyrhaeddodd 21 o Gymry (15 chwaraewr peldroed, 5 cefnogwr argyrrwr bws) ar ddydd Gwener 26ain o Fai yn Quimper . Yn ystod y dydd aethon nhw i  grwydror dref (neu i gyscu yn barod ???) neu tynnu lluniau cyn ciniawa gyda phwyllgor y gefeillio gydar nos ym mwyty Hotell du Nevet ym Mhlogoneg.  Ar l pryd da o fwyd parhaodd y noson ym mar Le Baladin.

 Ar y dydd Sadwrn aethon nhw ir traeth. Gan nad oedden nhwn ddigon dewr ( na dwl) i  fynd i nofio, fuon nhwn loncian ac yn hyfforddi.  Wedyn, buon nhwn cerdded strydoedd Douarnenez cyn dychwelyd i Blogoneg am bump or gloch i chwarae ei gm gyntaf yn erbyn tm peldroed Plogoneg, sef Les Ecureuils (y Wiwerod).

foot jumelage1.jpg (64735 bytes)      match1-1.jpg (37306 bytes)      match1-2.jpg (40710 bytes)

 

Er bod ganddynt gefnogaeth, collodd y Cymry o 2-0. Ond nid oedd hin ddiwedd y byd achos enillodd yr arbennigwyr peldroed y gystadleuaeth rhagweld.  Ar l peth cwrw, cafwyd bwffe a oedd wedi ei ddarparu gan bwyllgor y gefeillio.

buffet1.jpg (33774 bytes)     buffet2.jpg (34083 bytes)     buffet4.jpg (32277 bytes)

buffet5.jpg (31643 bytes)     buffet3.jpg (35097 bytes)

 

 Cyflwynwyd tarian i bob tm. 

trophe1.jpg (34017 bytes)     trophe2.jpg (28967 bytes)

 

Rhoddwyd wobrau hefyd i enillwyr y gystadleuaeth (ymysg nhw un chwaraewr o Gymru  realism  neu diffyg hyder ?).  Wedi mwynhau pryd bwyd mewn awyrgylch braf, yfwyd rhagor o gwrw gan Delphine and Johann or Baladin mewn gwydrau a oedd wedi cael eu archebun arbennig ar gyfer yr achlysur.

Ar Ddydd Sul, ar l ymweld Locronan, roedd y Cymry yn barod (???) i chwarae eto yn erbyn Gwiwerod Plogoneg.

groupe.jpg (51623 bytes)     match2-1.jpg (28152 bytes)     match2-2.jpg (30578 bytes)     match2-3.jpg (31995 bytes)

match2-6.jpg (26519 bytes)     match2-7.jpg (31286 bytes)     match2-8.jpg (32973 bytes)

match2-10.jpg (27734 bytes)     match2-11.jpg (31499 bytes)     match2-12.jpg (27293 bytes)     match2-13.jpg (24504 bytes)     match2-14.jpg (22623 bytes)

arbitre touche 1.jpg (21844 bytes)     arbitre touche 2.jpg (19748 bytes)

 

 Yn anffodus iddyn nhw, ni lwyddon nhw i ennill a chollwyd y gm 2-1, a hynny er i Mickal Bolou ddod ir tm yn lle Aled a oedd wedi cael niwed rhai munudau cyn ir gm gychwyn.

aled.jpg (24529 bytes)

 

Ar l stop yn y Baladin...

baladin 1.jpg (23898 bytes)     baladin 3.jpg (27070 bytes)     billard.jpg (24261 bytes)     baladin 7.jpg (26632 bytes)

baladin 4.jpg (23317 bytes)     baladin 5.jpg (23401 bytes)     gary.jpg (28774 bytes)

Cynigodd y wiwerod farbiciw yn Lopeau i fwydor holl bobl newynog. Ar l pryd bwyd da arall, cyhoeddwyd canlyniadaur ail gystadleuaeth rhagweld ar gystadleuaeth y thong pertaf (da iawn Richard!).

Aeth y chwaraewyr yn y bws mini i orffen y noson yn y Baladin, ble cyfnewidwyd anrhegion.

 

groupe 2.jpg (42914 bytes)     Richard.jpg (23515 bytes)

 

Roedd y bws wedi gyrru y chwaraerau yn l ir Baladin i gario ymlaen y nos. Ron anrhegau wedi bod cyfnewid yna.

cadeaux baladin.jpg (22668 bytes)     baladin 2.jpg (19250 bytes)

 

Aeth pawb (ond y rhai a oedd wedi eu hanafu ar bechgyn a oedd yn rhy flinedig) wedyn ir clwb nos or enw y Moulin.

 Ar l noson arall, pan na chafwyd digon o gwsg, a siopa ychydig dyma nhw yn gadael prynhawn Dydd Llun, yn fodlon gydar daith ond yn flinedig iawn....

 

Roedd holl awyrgylch y daith yn un hyfryd. Roedd y cyfeillgarwch, sydd yn nodweddiadol or gefeillio, iw deimlo yn ystod y penwythnos.  Roedd y Cymry yn fodlon gydar croeso ac roedd pobl Plogoneg yn falch iawn iw croesawu yn eu ffordd syml a chroesawgar.

baladin 6.jpg (32564 bytes)

 Roedd pawb yn fodlon gydar penwythnos. Ond roedd hin drueni na welwyd chwarewyr Plogoneg yn y gweithgareddau gydar nos. Ond maer chwaraewyr Cymraeg yn disgwyl ymlaen yn eiddgar iw croesawu i Langrannog yn 2006.

 

Sgorwyr am y penwythnos:

Dydd Sadwrn: Nicolas Bozec a Pricilien Faveaux

Dydd Sul: Florian Coustan i Blogonnec a Chris Pulman i Langrannog. (neu Gari Pwyll i rhai... ;-) ) ir tm o Gymru.

 

Rhai Diolchiadau:

  I berchnogion siopau Plogoneg a Quimper a rhoddodd llawer o wobrau a wnaeth hin bosibl i gynnal cystadleuaeth rhagweld ar gyfer pob gm.

  I Delphine a Johann or Baladin am estyn croeso gwych ir Cymry ac am edrych ar eu holau gydar nos.

  I Annick a Jean-Pierre Bolou am edrych ar eu holau yn ystod y dydd.

  I bawb am eu presenoldeb ac ir rhai a ddaeth i gefnogir chwaraewyr ac i drefnur prydiau bwyd.

spectateur 1.jpg (28544 bytes)     spectateur 2.jpg (30019 bytes)     spectateur 3.jpg (35060 bytes)

 

Rhyw sylwadau:

Johann, y dyfarnwr, yn ystod yr ail gm:          Johann.jpg (32499 bytes)

Roedd ysbryd pawb yn dda yn ystod y gemau. Roedd pawb yn gyfeillgar, er fod y Cymry yn chwarae gwell peldroed. Roedden nhwn synnu clywed fin eu chwythu i fyny; dywr dyfarnwr ddim mor llym yng Nghymru.

 

Ian ap-Dewi, Cadeirydd Clwb Peldroed Llangrannog           ian.jpg (31289 bytes)

Ni wir yn gwerthfawrogir daith er na enillon ni. Dylair Cymry fod wedi sgorio mwy ond roedden nhw wedi blinon arw!  Roedd y croeso yn wych. Maer adnoddau yn wych yn Plogoneg.  Nin gobeithio croesawu tm Plogoneg yn 2006 pan fydd ein chwaraewyr gorau, a methodd ddod i Plogonnec, yn chwarae gyda ni. J  

Gwiwerod Plogoneg:          match2-4.jpg (29910 bytes)

Roedd en wych, dylid gwneud hyn yn amlach. Roeddem yn hapus i chwarae a nin barod i fynd draw i Gymru. Roedd  tm Plogoneg yn well yn dactegol ond nid yn gorfforol. Yn yr ail gm ar y Dydd Sadwrn ni chwaraeodd hanner y tm.

Chwaraewyr Llangrannog:          match2-5.jpg (34799 bytes)

 Nin hapus iawn, ni wedi cael hwyl ond ni wedi blino! Falle maer cwrw oedd e... ;-). Maer adnoddau llawer yn well yn Plogoneg. Maen wahanol chwarae fan hyn, dydy ni ddim yn gyfarwydd dyfarnwr sydd mor llym. Ond roedd popeth yn wych. Nin barod i ddod nl ond maen drueni nad ywr ddau dm yn cyfnewid yn amlach. Roedd y croeso ar bwyd, cwrw ar gwin yn wych! Ni i gyd yn ffrindiau a daethom ar wyliau gydan gilydd.

Sylwadau personol Aled (a anafwyd): 

Maer gwasanaethau iechyd yn Llydaw yn effeithiol iawn!

Gyrrwr y bws:

Maen nhwn fechgyn da ac yn eithaf tawel ar y bws. Maen amlwg eu bod nhwn ffrindiau da.  Mae nhwn gyfeillgar iawn.

Pwyllgor Gefeillio Plogoneg:

Roedd awyrgylch dda yma drwyr penwythnos. Roedd popeth yn braf.  Serch hynny, roedd hin drueni mai dim ond  swyddogion y clwb peldroed oedd yn y gweithgareddau gydar nos a nid y chwaraewyr eu hunain.  Nin barod am 2006.

Swyddogion clwb peldroed Plogoneg:

Chwaraewyd y gemau mewn awyrgylch hyfryd.  Roedd safon y ddau dm yn debyg. Enillodd Plogoneg ddwy waith, ond gallai Llangrannog fod wedi ennill. Trueni na welwyd chwaraewyr Plogoneg yn y gweithgareddau gydar nos ond mae nhw a ni yn barod i fynd draw i Gymru.  Y cyfan sydd eisiau yw dyddiad.

 

Dewch nawr fechgyn, roeddech chi wedi blino, medde chi. Cymrwch gwsg fach a gwelwn chi cyn bo hir yn Llangrannog yn 2006!

 Pob hwyl ! Kenavo !

 

                                      Cymraeg                      Brezhoneg                     English                       Franais